Het uitzonderlijke verhaal van God en de mens

Het Oude Testament
Door Peter Pikkert

De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, geschreven gedurende een periode van ongeveer 1.500 jaar. De wendingen in het verhaal zijn soms verwarrend, maar de kernboodschap is helder: mensen zijn zondaren die schuldig voor een heilige God staan. In zijn genade en barmhartigheid sloot God een aantal verbonden waarin Hij de essentie van zijn karakter openbaarde en een Redder beloofde die de mensheid zou verlossen van de verwoestende gevolgen van hun zonde en hen terug zou brengen in een goede relatie met Hemzelf. De Bijbel splitst dit verhaal in twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dit boek is een hervertelling in chronologische volgorde van de eerste fase van het goddelijke verhaal, het Oude Testament.

ISBN

9789063183578

Uitvoering

Paperback

Omvang

407 p.

Je bent niet met de bijbel opgegroeid, maar zou toch wel iets meer willen weten over de inhoud. Dan is dit boek een uitstekend hulpmiddel. Met uiterste precisie heeft Peter Pikkert het Bijbelse verhaal over God en mensen, zoals het beschreven staat in de 36 boeken van het Oude Testament, verkort weergegeven zonder daarmee de inhoud geweld aan te doen. Op zich vind ik dit een bijzondere prestatie. Al lezende kom je onder de indruk van de grootheid van God en Zijn liefde voor mensen en zie je Zijn handelen door de eeuwen heen. En dat alles in niet meer dan 400 pagina’s.
– Eugene Poppe, voorganger, coach en gemeenteopbouwer.

De chronologische tocht door het Oude Testament, toepasselijk Het uitzonderlijke verhaal van God en de mens genoemd, is een bijzonder boeiend boek. Peters interesse als theoloog komt duidelijk naar voren als hij heel mooi het spoor van Gods verbondsrelaties schetst. Zijn diepe inzicht in de cultuur van het Midden-Oosten is een enorme verrijking van de vertelling, doordat hij waardevolle achtergrondinformatie weet toe te voegen. Het Uitzonderlijke verhaal van God en de mens leest gemakkelijk, maar is niettemin diepgaand, omdat de oudtestamentische vertelling in zijn historische context wordt geplaatst. Vooral het verhaal van David is treffend, omdat daarin vele psalmen in hun oorspronkelijke verband worden geplaatst.
– Elizabeth Stewart, directrice van het Cornerstone-bijbelinstituut voor zendingstoerusting in Nederland.

Peter Pikkert heeft een rijke ervaring als zendeling en bijbelleraar in het Midden-Oosten. Daar heeft hij ook vele malen bijbelse verhalen verteld aan belangstellende toehoorders. In dit boek biedt hij een lezenswaardige hervertelling van de verhalen van het Oude Testament in een chronologische volgorde. Her en der voorziet hij het lopende verhaal van nuttige voetnoten. Het boek is bijzonder geschikt voor volwassen nieuwe bijbellezers.
– Hans Wulff raat, CAMA-predikant en kerkplanter

Auteur:

Peter Pikkert Dr. P. Pikkert heeft een groot deel van zijn leven in het Midden-Oosten gewoond, waar hij in dienst van WEC International werkte als pionierend zendeling, bijbelleraar, schrijver en vertaler. Zijn werk als schrijver omvat verschillende romans, leerboeken Koerdische en Turkse grammatica, The Fall of Christendom and the Rise of the Church, en Protestant Missionaries to […]