Peter Pikkert

Peter Pikkert

Dr. P. Pikkert heeft een groot deel van zijn leven in het Midden-Oosten gewoond, waar hij in dienst van WEC International werkte als pionierend zendeling, bijbelleraar, schrijver en vertaler. Zijn werk als schrijver omvat verschillende romans, leerboeken Koerdische en Turkse grammatica, The Fall of Christendom and the Rise of the Church, en Protestant Missionaries to the Middle East: Ambassadors of Christ or Culture?

Hij heeft gestudeerd op het Prairie Bijbelinstituut in Canada, aan de universiteiten van Jordaniƫ, Istanbul, Syracuse en Zuid-Afrika. Hij gaf les aan Cornerstone, het Bijbelcollege van de WEC voor zendingstraining in Beugen, Nederland in bijbelonderwijs, theologie en missiologie.

Van deze auteur: