Op vaste grond

Over authentiek bijbels geloof

Wie zijn geloof en leven baseert op wat er in de Bijbel wordt gezegd over God, Jezus en de Geest van God heeft vaste grond onder de voeten.
Vanuit deze overtuiging en ervaring is dit boek geschreven.

Naast doorleefd bijbels geloof zien we binnen kerken en gemeenten veel onwetendheid over wat er in de Bijbel staat en oppervlakkig geloof. Er is ook veel onzekerheid en verwarring over wat de bijbelse boodschap inhoudt.
Een oorzaak daarvan is dat er door voorgangers en andere kerkgangers aan bijbelse begrippen een onbijbelse ­- aan kerkelijke ‘smaken’ aangepaste -­ inhoud wordt gegeven. Gezamenlijke verheldering, verootmoediging, verandering en verdieping zijn hard nodig. In deze tijd van kerkverlating en de daarmee samenhangende behoefte missionair te zijn, is bezinning op de onopgeefbare boodschap en het eigene van de christelijke kerk een eerste vereiste.

De auteur geeft in dit boek zicht op wat authentiek bijbels geloof is.
Helder laat hij de rijkdom daarvan zien. Daarbij aarzelt hij niet te wijzen op enkele vergissingen die in verschillende kringen bij de uitleg van de Bijbel worden gemaakt. Duidelijk geeft hij aan waarin dat geloof wezenlijk verschilt met opvattingen van ‘(post)moderne gelovigen’.

Dit boek is geschreven voor jongeren en ouderen die er voor gekozen hebben bij een kerk of gemeente te (gaan) behoren en hun geloof en levenspraktijk nog eens bewust tegen bijbels licht willen houden. Ook anderen die graag willen weten wat het bijbelse geloof inhoudt en wat de praktische consequenties ervan zijn, zullen in dit boek veel informatie vinden. Het geeft een begrijpelijk ‘abc’ van op de Bijbel gebaseerd christelijk geloof.
In een bijlage wordt een helder overzicht van de bijbelse geschiedenis van het volk Israël gegeven.

Auteurs

Aad van den Bos

ISBN

9789063182960

Uitvoering

Paperback

Omvang

256 p.