Hij noemt je bij je naam

Dit boek gaat over mensen uit de Bijbel, mensen zoals jij en ik. Hun levensverhaal geeft ons de zekerheid dat God met zijn kracht ook ons wil voortstuwen op onze levensweg. Lees en vat moed.
Je zult je thuisvlucht niet missen.

Iemand fluistert, hoor je het?
Ergens, tussen de bladzijden van dit boek en de bladzijden van je hart, fluistert God je naam. Vind je dat moeilijk te geloven?

Kun je je niet voorstellen dat Degene die alles gemaakt heeft, jouw naam in zijn hart en op zijn lippen draagt? Hij kent je bij name. Jouw naam is in Gods handpalmen gegrift (Jesaja 49:16).

Wat een fantastische gedachte. Jouw naam in Gods hand. Jouw naam op Gods lippen. Misschien is jouw naam nog nooit met ere genoemd. Voor zover je je kunt herinneren, nog nooit met liefde uitgesproken.
In dat geval vind je het waarschijnlijk nog moeilijker te geloven dat God jou bij name kent.
Toch is dat zo.

Luister dus goed, terwijl je leest over:
* een toegewijde apostel – alleen, gebroken, doodop, maar wel met een luisterend hart;
* een stille nietsvermoedende man in een gemeente zonder voorganger, in een kerkdienst zonder preek, die ineens een stem hoort die zegt dat hij moet spreken;
* een broeder die met de nek wordt aangekeken maar zichzelf desondanks aan de ander blijft geven.
Luister naar de stem van de Vader, terwijl je de bladzijden van dit boek leest. Hij fluistert jouw naam. Zo neemt Hij je twijfels weg, je verdriet, je wanhoop. Je leven krijgt weer perspectief.

Auteurs

Max Lucado

ISBN

9789063180829

Uitvoering

Paperback

Omvang

208 pag.

Ook van deze auteur: