Christelijk leiderschap

Bijbelse modellen voor kerk, evangelie en bediening
Door John Stott

De huidige leiderschapsmodellen richten zich te vaak naar de ontwikkelingen in onze maatschappij, in plaats van op Christus.
In dit boek spoort John Stott ons aan om onze visie op leiderschap te laten bepalen door onze visie op de Bijbel en de kerk, en niet andersom. Aan de hand van de eerste vier hoofdstukken van Paulus’ brief aan de KorintiĆ«rs geeft Stott een schets van een bijbelse visie op leiderschap, zoals dat ook door Jezus werd uitgelegd en uitgeleefd. Vanuit 1 KorintiĆ«rs 1-4 laat Stott zien hoe centraal het thema ‘kracht door zwakheid’ is. Hij legt de nadruk op de rol van de Heilige Geest en onderzoekt de vier meest treffende modellen van bediening, die alle een aspect van nederigheid weergeven. Boven alles wordt een leider gekarakteriseerd door de zachtmoedigheid en mildheid van Christus.

Auteurs

John Stott

ISBN

9789063182731

Uitvoering

Paperback

Omvang

124 p.

Auteur:

John Stott John Stott werd wereldwijd bekend als bijbelleraar, auteur, predikant en inspirerend leider op het gebied van zending en evangelisatie. Time Magazine omschreef hem in 2005 als behorend tot de honderd meest invloedrijke mensen van dat jaar. In juli 2007 stopte hij op 87-jarige leeftijd met al zijn publieke taken. In de zomer van 2011 overleed […]

Ook van deze auteur: